Precipitacions

La pluja:

És la precipitació d’aigua líquida des de l’atmosfera. Es produeix a partir dels núvols que són grans masses de vapor d’aigua en suspensió en l’atmosfera. El vapor d’aigua procedeix de l’evaporació de l’aigua dels mars o de la terra humida. Quan la temperatura d’aquest vapor d’aigua baixa, és a dir quan es refreda, l’aigua es condensa i es produeix la pluja.

 

 

 

La neu:

És aigua que es precipita en estat sòlid. És formen sempre per fronts o pel relleu. L ’aigua es condensa a una temperatura tan baixa que es formen petits cristalls de gel en caure. Aquests són les volves de neu.

 

         

 

 

Seleccioneu la imatge desitjada per veure com es poden formar les pluges