TECNOTOES

Recorda...tarrosPVC.jpg ps6.jpg caucho2o.jpg pead9.jpg pead6.jpg piscina de poliestre2.jpg CAM38LMZ.jpg

Completa la classificació dels plàstics

Els materials es poden tornar a utilitzar calfan-los

Fràgil i poc resistent als colps (aïllament tèrmic,ambalatges...) (estrits de dibuix, productes alimentaris,..)
Dur, impermeable (canonades, mànegues, fontaneria,...)
Rígid i resistent (poals, recipients, botelles,...)
Bla i llauger (bosses, sacs, gots,...)
Transparent i fràgil (pilots dels cotxes, ròtuls lluminosos, ulleres de protecció,...)
Translúcid, brillant, resistent (PA) n(teixits, cordes, raspalls de dents,...)
Resistent al calor i la humitat, dur (maletes, cubells, petits eectrodomèstics,...)

No es poden tornar a fondre

Aillant i s'adereix molt be als metalls (circuit imprés, aïllants elèctrics, material esportiu,...)
Aillant tèrmic, dur i resistent (portes de cuina, recipients per aliments, accessoris elèctrics,...)
Plaques de covertes, piscines, embarcacions
Esponges i aïllaments tèrmics, juntes de goma,...

Plàstics elàstics i deformables

Impermeable, més dur i resistent que el cautxú (trages d'immersió, guants, juntes,...)
Flexible i elàstic (guants, sondes, seguelladors,...)
Pneumàtics, esponges de bany, guants, matalafs