TECNOTOES

tècniques de conformació


Identifica les tècniques de conformació utilitzada en cada objecte de plàstic

comp1.jpg
cala3.jpg
sopla2.jpg
buit2.jpg
PVC2.jpg
pp6.jpg
extru7.jpg
pehd6.jpgpp7.jpg
PET3.jpg
filmPVC.jpg
extru5.jpg
ps6.jpg
buit3.jpg
pehd7.jpg