TECNOTOES

Tipus palanques 3

PALANQUES

Identifica el tipo de palanca 1 (primer grau) 2 (segon grau) 3 (tercer grau)
40.jpg 43.jpg 46.jpg 50.jpg 41.jpg 49.jpg 42.jpg 48.jpg 45.jpg 51.jpg 47.jpg 44.jpg