TECNOTOES

Tipus palanques 1

Quin tipus de palanca és? Primer grau (1) Segon grau (2) Tercer grau (3)
2.JPG 20.jpg 23.jpg 3.JPG 4.JPG 24.jpg 30.jpg 29.jpg 21.jpg