TECNOTOES

Recorda...Fixat !!!

400px-Palanca-ejemplo.jpg

En equilibri, la peça menuda està vegades més lluny que la gran, també pesa vegades menys

Les palanques les agrupem per la posició on fem la força i on està el punt de suport, així

400px-Palanca-tipo1.jpg palanca tipus
400px-Palanca-tipo3.jpg palanca tipus
400px-Palanca-tipo2.jpg palanca tipus

Indica el tipus de panaca que es tracta:

333.png
111.png
222.png