TECNOTOES

Palanca composta

Funcions de les estructures

Completa les parules que falten
En la figura podeu observar l'esquema d'un talla-ungles. Està format per dos palanques distintes, un en el mecanisme que acciona el tall, i altre en les fulles de tall.
Copia el dibuix en la llibreta i explica el tipus de palanca que hi ha en cada cas
esquema_cortaunas.jpg

En la part de dalt observem un apalanca de grau
En les fulles de tall, tenim una palanca de grau