TECNOTOES

Grua

Contrapés

Calcula els valors que falten
Si t'has fixat alguna vegada en les grues d'obra, el braç per on passa la càrrega, la distància fins la torre està marcada a metres, per saber on està el carro amb el pes en cada instant i la càrrega màxima que pot arribar a carregar-se en funció de la seua posició
contrapes.jpg

Suposem que la grua del dibuix té el contrapés de 2000 Kg a una distància de 5 m, i que el braç té una llargaria de 12 m. Averigua el pes màxim (en Kg) que podem carregar en cada cas:

-1m: -2m: -3m: -5m: -8m: -10m: -12m: