TECNOTOES

MOTOR de 4 TEMPS

motor4.gif
Ací vos presentem l'esquema d'un motor de 4 temps
Podeu observar com transformem el moviment alternatiu del pistó mogut per l’explosió del combustible en un moviment de rotació a l'eix de transmissió

En la part superior podeu observar unes petites que van girant i accionant les d’admissió i escape.
El es mou dins del , pujant i baixant. La canvia el moviment rectilini del pistó en un moviment circular.