TECNOTOES

meca3

Indica la relació de transmissió del mecanisme de la figura 70.jpg

És un sistema de
La roda motriu s'anomena i la conduïda
Quantes voltes pegarà el pinyo quan el plat pegue 1 volta ?
Si el pinyó pega 30 voltes, quantes en pega el plat?