TECNOTOES

meca1

Indica el sentit de gir 60.jpg
Quin eix girarà més lentament? 61.jpg
Com girarà la politja X ? 62.jpg
Cap on girarà la politja X? 63.jpg
Com girarà la politja X ? 64.jpg