TECNOTOES

CALIBRE-PEU DE REI


Fixat com obtenim la mesura amb un peu de rei
Using_the_caliper_new.gif
Indica el valor que ens mesura el calibre en cada cas:
calibre40.jpg
calibre41.jpg
calibre42.jpg
calibre43.jpg
calibre44.jpg