TECNOTOES

Tenda

Completa les parules que falten
tenda1.JPG
Identifica el tipus d'esfoç en cada element de la tenda
1.-Tensor 2.- Tensor 3.-Pal davant 4.- Tensor 5.-Pal central 6.-Junta entre els pals 7.- Lona 8.- Pal darrere 9.- Tensor