TECNOTOES

Grua

Completa les parules que falten
grua1.JPG
Indica els esforços als que estan sotmetsos els diferents elements estructurals de la grua d'obra
1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.-