TECNOTOES

Elements estructurals en edificis

1.jpg
Identifica els elements estructurals en un edifici de vivendes
1.- 2.- 3.- 4.- 5.-