TECNOTOES

transistorFixat en l'esquema, identifica els componets i els terminals de connexió

trans5.PNG
A:
B:
C: (PNP)
1:
2:
3:
4:
5: