TECNOTOES

càrrega condensadorcond200.PNG
Els es carreguen i descarreguen a través de les resistències. Al polsar 1, es per la , i al polsar 2 es instantàneament. El temps de càrrega depen de la Resistència i de la capacitat del Condensador, i estan relacionat amb la fòrmula:
cond30.pngcond32.png y el temps que tarda en carregar-se o descarregar-se per aquesta: cond31.png

Aveigua quan estarà completament carregat el condensador (9v) seg
Quan es carregarà a 4v? seg
Si R val 100K, quin temps tardarm en carregar-lo? seg