TECNOTOES

associació

serie.jpg
En el circuit, les bombetes connectades en tenen una resistència de 10,45Ω.
Averigua la resistència total equivalent Rs = Ω.
El corrent que circula per cada resistència i pel circuit I= A
La tensió que cau en cada resitència V= V

paral.jpg En aquest circuit, les bombetes estan connectades en
Averigua la resistència total equivalent Rp =
La tensió de cada bombeta V = V
El corrent que circula per cada resistència I = A
El corrent total que subministra la pila I = A