TECNOTOES

Llei d'ohm-2

1.png
graella.png
En el circuit, completa els valors que falten de la graella
R = P =
V = P =
I = P =
V = R =
I = R =
V = I =