TECNOTOES

Llei d'ohm

1.pngComproba la llei d'ohm de forma experimental.
Si la bombeta té una resistència de ...
R=10Ω
V =10v I =A V= 50v I =A V= 100v I =A V= 1v I =A
R=100Ω
V =10v I =A V= 50v I =A V= 100v I =A V= 1v I =A
R=1Ω
V =10v I =A V= 50v I =A V= 100v I =A V= 1v I =A