TECNOTOES

Resistència d'un conductor

resistiv.pngComprova com afecta cadascun dels paràmetres que influeixen en la resistència d'un conductor
Per un conductor de 10 mm2 de secció i 1000 m de longitut, calcula la seua resitència. I si canvia la secció?

Plata ----> R = Ω Secció 1mm2 R =
Coure ---> R = Ω Secció 20mm2 R =
Alumini ---> R = Ω Secció 100mm2 R =
Or ---> R = Ω Secció 1mm2 R =
Estany ---> R = Ω Secció 5 mm2 R =
Ferro pur ---> R = Ω Secció 100mm2 R =