TECNOTOES

contactes reléIndica la numeració dels contactes en un relé bipolar:

rele52.PNG
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Escriu les parts del relé unipolar:

rele222.JPG
1:
2:
3:
4: