TECNOTOES

relésIdentifica els relés i els seus terminals i/o parts

rele20.PNG és un
A:
B:
C:
D:
E:
F:

RELE33.JPG és un
A és la del
C:
B:
E:
D:
F:
H:
I:
J: