TECNOTOES

LEGOIdentifica les parts fonamentals de la controladora "taulell" LEGO (RCX)
lego2.PNG
1.-
2.-
3.- -
4.-
5.-
6.- sensor de
7.- sensor de
8.-
9.-
10.-