TECNOTOES

Entrades/EixidesFixat amb els següents elements i indica quin connectaries com ENTRADA DIGITAL (D), quins com ENTRADA ANALÒGICA (A) i quin com EIXIDA (E) en un sistema de control. Respón amb D, A o E

3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg