QÜESTIONARI-VII

Icona iDevice PARTS DEL BRAÇ ROBÒTIC

 

El braç robòtic té motors, identifica cada part del mateix:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

 

  

Icona iDevice RECORDA

Amb el braç robòtic podem treballar amb tres formes fonamentals:

    control

    control

    i de

Connectem la placa de control del braç al port del PC 

Abans de treballar amb el braç cal -lo

Disposem de entrades digitas i de eixides auxiliars

Si volem controlar un projecte, podem utilitzar la programació de

Els motors venen identificats amb la lletra