QÜESTIONARI-II

Icona iDevice ENTRADES/EIXIDES
Fixat amb els seguents elements i indica quin connectaries formant part d'entrades digitals (D), quin d'entrada analògica (A), i quin d'eixida (E)

 

Respón amb A, D o E

Escriu el nom de l'element

 

 
        

     

        
 

 

  


Fixat com està connectada aquesta placa PICAXE-28
Icona iDevice RECORDA

Les plaques PICAXE les connectem a una tensió de volts

Les entrades digitals s'activen a nivell alt, aportant volts

Entre cada "pin" d'entrada i "masa" connectem una resistència de K per evitar interferències

En les entrades analògiques aportem una tensió variable, entre i volts mitjançant un divisor de tensió

En els "pins" d'eixida quan no estan activats tenim una tensió d'uns volts. Quan activem l'exida cau la tensió a un valor pròxim a volts. Estem treballant amb lògica

Podem connectar directament dos motors de c.c. en els punts marcats amb i