QÜESTIONARI-I

Icona iDevice Elementes d'un microcontrolador

El Sistema PICAXE està bassat en microcontroladors. Els microcontroladors dispossen, com a mínim els seguents elements:

 

d'un ,circuits d' , circuits d' i i un programa de
  


Muntatge amb PICAXE-28

 

Control d'un projecte escolar amb placa PICAXE-28, botonera, cables plans i plaques d'entrada i eixida

Podeu vore els cables que entren/eixen als elements d'entrada o eixida

Veritat/Fals
Indica si és veritat o fals


Els microcontroladors quan es comprem estan buits, en blanc

Veritat Fals

No cal programar-los per començar a treballar amb ells

Veritat Fals

Magatzenen els programes de control, els programes d'usuari i les dates

Veritat Fals

Una vegada carregat el programa, si desconnectem el microcontrolador de l'alimentació es perden els programes i les dates

Veritat Fals
Icona iDevice Placa PICAXE-28

Fixat amb la placa PICAXE-28, identifica cadascuna de les seues parts

 

1 entrades

2 entrades

3 connector

4

5

7

8

9

  


  

Icona iDevice Recorda
Les plaques PICAXE-28 tenen entrades analògiques, entrades digitals i eixides