PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ SISTEMA PICAXE

 

La programació de les plaques i microprocesadors del Sistema PICAXE és molt fàcil, i es pot realitzar mitjançant diversos programes:

 • Serial PIC Programer
 • Crocodile Tecnology
 • Programming Editor

Nosaltres utilitzarem el Programming Editor, ja que és un programa prou senzill, molt intuïtiu i que a més a més e pot simular fàcilment, inclòs abans de descarregar-lo al PIC

 

Per programar les plaques PICAXE, cal seguir el seguent ordre: 

 • Arrancar el Programming Editor
 • Connectar el cable de transmissió de dates en la placa (connector rodó) i en el PC (9pins)
 • Seleccionar el PORT del PC pel que farem la comunicació
 • Afegir al diagrama de flux diferents instruccions
 • Quan ja tenim una bona part del programa, podem provar-lo, executant la simulació
 • Una vegada tot comprovat, cal compilar (passar el diagrama de fluix a bàsic)
 • Quan ja tenim el programa en bàsic, Alimentem el PIC (a 5 V) i el descarreguem el programa des de el PC.
 • El PIC ja està preparat per funcionar


Detalladament els passos son els següents:

Quan carreguem el programa apareix aquesta imatge en pantalla

i desprès una altra on hi ha que especificar el tipus de microcontrolador que tenim en la nostra placa

També podem triar amb les pestanyes superiors el Port Sèrie per comunicar la Placa amb l'ordinador, amb el cable especialment habilitat

 

Una vegada seleccionat el PIC, apareix una pantalla on anirem col·locant els diferents blocs que conformen el diagrama de fluix (comparacions, temporitzacions, ...) Aquestos blocs no son més que instruccions del programa. Cal arrastrar els blocs a les posicions que ens interesse

 

Sempre comencem amb el bloc "start"

En la primera barra apareixen les icones fonamentals

Punxant damunt anem a altres submenús

 

Comparació i detecció d'entrades.

Amb els blocs de comparació podem analitzar les entrades i vore si compleixen o no determinades condicions. En aquest tipus de bloc comparador, es revisa l'entrada, si està acctivada el programa continua per la rama "Y", si no ho està, ho fa per la "N".

També podem revisar les variables, on podem emmagatzemar valors diversos, d'entrades, de voltes que fem un salt, resultats d'operacions, valor de temps, valos d'entrades analògiques,... Una vegada carregada la variable es treballa com si fora una entrada més (en aquest cas, interna) El sistema suporta fins a 14 variables, des de b0 fins b13

 

 

 

Menú que fa referència a les eixides.

Les eixides podem activar-les "high" o desactivar-les "low". Cal tindre en compte que si activem una eixida es queda activada fins que insertem una bloc amb l'instrucció "low".

 

Bots, subprogrames i subrutines

De vegades interessa fer programes menuts, que controlen parts d'un projecte, i anar cridant-los en compte de fer un programa molt llarg on arribem a pedrer el control del mateix. Quan fem un bot a un altre programa, cal tornar desprès al programa principal...

 

Temporització.

Els insertem quan volem fer un retatrd o una pausa, i així controlar amb el temps de funcioament d'alguna part del projecte: un motor, el canvi d'un semàfor,...

Amn l'instrucció wait  temportitzem segons, amb pause milisegons

Altres funcions

Podem assignar el valor a una variable, llegir el seu estat, fer un bot aleatori,...

 

Podeu vore un petit exempe d'un programa amb el diagrama de fluix

 

Desprès el podem simular per comprovar si funciona correctament. En la part superior tenim les eixides que s'encenen i s'apagen. En la part inferior activem les entrades o les desactivem. També podem simular entrades analògiques. A la detra tenim una altra graella amb les variables i els valors que van prenent.

 

Finalment el convertim a BASIC, abans de passar-lo al PIC