K'NEX i Leonardo

Controladora LEONARDO-E1

 

El taulell de control de K'nex és una controladora alimentada a 12v, que disposa de 4 entrades (1,2,3,i4) i 4 eixides(A,B,C i D). En les entrades podem tindre connectats sensors de contacte, de temperatura, de llum,...
I les eixides poden ser motors que poden girar en un sentit o en altre o també podem tindre làmpades que canvien de color (verd o roig) en funció de la seua polarització Podem variar la potència i sentit de gir dels motors, la durada del só, llum intermitent, controlar el temps, fer repeticions o bucles i reiniciar els diferents sensors.

 

 

 

 

 

 

També es poden connectar a les entrades finals de cursa comercials, que queden activades amb els contactes corresponents Podem emmagatzemar un total de 6 programes (1,2,3,4,5,6)
 
La controladora la podem utilitzar per moure algun mecanisme:
 

 

 

L’execució dels programes és seqüencial, les instruccions van executant-se una darrere l’altra si van complint-se les diferents condicions plantejades.

 

Es pot executar des de el PC
o bé des de la controladora, una vegada descarregat el programa.
Es treballa amb procediments, que s’han de programar en base a una “etiqueta” que fa de nom

 

 

 

Quan cridem al programa apareix

 

Ací podem triar el "Modo" o forma de treball que volem tindre:

Colaboratiu: hi ha comunicació entre varies controladores

Interactiu: utilitzem realimentació i sensors

Automàtic: S'usen procediments

Directe: Control immediat

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada escollida la forma en la que treballarem, apareix ja la següent pantalla

 

Amb aquesta icona creem la imatge que dona nom al procediment

Aquesta icona aprofita per definir/programar el procediment

Ací teniu un recull de les instruccions més utilitzades:

Cumunicar amb... A, B, C o D :

Encenem l'eixida Intermitència
Apaguem l'eixida
Temporització
Inverió del sentit de gir
So
Camviem la potència
Bucle

 

Icones de salts condicionals:

Esperar fins... El procediment no continua si la condició no es compleix    

Si - doncs... Si es compleix la condició, continua en l'icona inmmediatament

desprès, i continua el procediment. Si no, el bota i passa al segon següent

   
Si - doncs, a més. Si es compleix, executa el seguent i bota el segon, si no, bota el primer i continua en el segon
   

 

Icones d'escoltar:

Quan col.loquem un sensor (escoltar) en una entrada, cal indicar de quin sensor es tracta. Si punxem damunt del sensor desitjat, triem el sesor que ens interese

 


Sensor de contacte
Sensor de d'angle de rotació
Sensor de temperatura
Sensor de llum
Contador de polsador Contador de rotació

 


Reiniciem el sensor

 

El procediment anem omplint-lo arrastrant les diferents icones a les caselles que té el propi procediment. Podem triar icones (instruccions) o altres procediments (subprogrames)

 

Ací tenim un petit exemple d’un procediment de prova, on activem l’eixida A, durant 3 seg. Desprès l’apaguem i invertim el sentit de gir durant 2 segons, desprès fem sonar un só durant 2 seg. Comparem el valor de l’entrada 1, i si està activada (1), activem l’eixida D durant 3 seg.

 Podem enganxar diferents procediments un darrere altres, o anar botant d’un a l’altre si van complint-se determinades condicions.

Per exemple, si volem automatitzar un semàfor, podem fer tot el programa directe o miniprogrames (cadascun un procediment), el programa principal amb una icona i els altres fan referència a la seua funció, per fer un bucle indefinit, tornem a cridar al procediment principal 

 

   
 Procediment principal    roig
     
 groc    verd

És una bona solució per automatitzar els diferents projectes que muntem a l’aula-taller