CONTROL i ROBÒTICA amb PICAXE i K'NEX

Introducció

Els materials que presentem en aquesta unitat són un recull d’experiències per introduir-se dintre dels Sistemes de Control Automàtics, i arribar a automatitzar els diferents projectes que anem construint. Així els projectes elaborats passen per diferents fases: el disseny, la construcció, el funcionament manual i la comprovació del funcionament mecànic i finalment la seua automatització.

Poc a poc coneixerem la forma de connectar els diferents sistemes de control que presentem, les diferents configuracions, les seues parts i els seus valors característics. Entendrem que és una entrada i una eixida, i com és materialitza en la realitat, dependrem també a programar els diferents perifèrics, en funció dels resultats que volem obtindre i els projectes que volem automatitzar

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa PICAXE-18
  Placa PICAXE-28A
 

 

 

Controladora K'NEX
  Placa motors