Fabricació plaques I/O

En aquesta secció presentem com preparar i construir les plaques d'entrades i eixides amb plaques de C.I. Amb les plaques i aprofitant els cables plans que subministra el fabricant podem treballar amb les plaques PICAXE-28A sense cap problema, intercamviar-les d'uns projectes a altres i a més a més fer proves de simulació de progames (tenim els leds que ens marquen les eixides activades...)

 

Material necessari:

 • Plaques de C.I. tallades al tamany requerit
 • Regletes d'empalme per fer les connexions (Tres tires de 12 elements)
 • 8 resistències de 150 Ω
 • 8 resistències de 10 K
 • Fil de coure rígid (1,5 mm)
 • Estany
 • Aigua oxigenada 110 volums
 • Salfumant
 • Aigua destil·lada
 • Una cubeta
 • Pinces de plàstic

En primer lloc dibuixem els components que volem tindre en les plaques a tamany real en un full de paper milimetrat (Regletes de connexions, resistències de 150 Ω i 10 K, leds,...)

Dibuixem en el paper milimetrat el circuit que utilitzarem.

Material necesari:

 • Plaques de C.I. tallades al tamany requerit
 • Regletes d'empalme per fer les connexions (Tres tires de 12 elements)
 • 8 resistències de 150 Ω
 • 8 resistències de 10 K
 • Fil de coure rígid (1,5 mm)
 • Estany
 • Aigua oxigenada 110 volums
 • Salfumant
 • Aigua destilada
 • Una cubeta
 • Pinçes de plàstic
 • Rotulador permanent (Eding 3000 o similar)
 • LLapis
 • Broques per a ferro de 1 i 1'5 mm

 

En primer lloc dibuixem els components que volem tindre en les plaques a tamany real en un full de paper milimetrat (Regletes de connexions, resistències de 150 Ω i 10 K, leds,...)

Dibuixem en el paper milimetrat el circuit que utilitzarem.

 

En un costat de la placa entraran o eixiran els cables plans. Per l'altre costat connectarem els cables que ens venen dels elements d'entrada (polsadors, interruptors, finals de cursa,...) i els que van als actuadors (motors, relés, leds,...)

En el dibuix remarquem els punts on aniran les soldadures amb un cercle o punts més definits. També dibuixem zones de connexió més amples (en els punts on va l'alimentació)

 

Desprès calquem amb un llapis el circuit en paper vegetal.

Marquem i tallem els trossos de C.I. que en faça falta

Una vegada dibuixat en el paper vegetal, apegem el paper vegetal en la placa de C.I. per la cara que hem dibuixat. Repasem per damunt amb un llapis per a que es maque en el C.I. Abans de retirar el paper vegetal, amb un punxó o un clau marquem els puns de connexió o soldadura, on aniran el taladres

 

 

Disseny en paper milimetrat
En el fitxer adjunt teniu el disseny de les plaques en paper milimetrat, sols queda calcar-les al peper vegetal. Bona sort!!!

Ara repassem amb rotulador permanent (Edding 3000 o similar) les línies de llapis. Procurem que les línies del permanent siguen contínues, sense fallos. Els punts on aniran els punts de soldadura els farem un poc més amples

Placa d'entrades
  Placa d'eixides
  Entrades analògiques

 
 

 

Una vegada tenim els circuits dibuixats en les plaques de C.I. amb rotulador i els punts de soldadura marcats, ja podem fer el procés químic.

Preparem una dissolució amb aigua oxigenada 110 volumens, salfumant i aigua destil.lada a parts iguals.

Fiquem la solució en una gaveta i les plaques una a una, de forma que la solució les tape completament, menegant el líquid poc a poc. Cal anar amb compte amb la velocitat de la reacció, (ens podem quedar sense coure).

Feu el pocés en un lloc ventilat!!!!!

Retireu la placa quan sols quede el circuit que heu dibuixat amb el permanent, deixeu-la en una altra gaveta sols amb aigua.

Sequeu la placa i passeu un drap amb alcohol per netejar el permanent. Vos quedaran les pistes de coure que heu marcat amb el permanent.

Feu els forats on aniran els components, els cables soldats i els fils de coure que connectaran les regletes d'empalme,  amb el trepant 

 

Preparem trossos de fil de coure, per a les regletes  i els doblem 

Soldem els fils de coure, les resistències, els diodes i caragolem les regletes. Els components quedaran en la part de la placa que no te les pistes de coure


  
 

     

 

Ara ens queda soldar els cables plans que connectarem amb les plaques PICAXE per deixar-les acabades

 

 

plaquesIO.ppt
Podeu vore el procés de fabricació de les plaques d'entrades i eixides pas a pas