Exemples

Alguns exemples d'aplicació i connexió amb plaques del sistema PICAXE

Muntatge d'una placa PICAXE-18, amb les entrades connectades mitjançant resistències,(10K)i les eixides senyalitzades amb leds i resistències de polarització (150Ω). Les eixides actuen sobre el driver de motors DID-035 que activarà un motor amb reductora 1:23. També controlem unes bombetes directament amb la placa

 Muntatge més complet, a partir del circuit anterior. És un ENTRENADOR amb regletes per connectar les entrades i els diferents sensors (polsadors, finals de cursa,...) altres regletes on connectem les eixides que activaran les bombetes o els relés o el diver de motor DID-035 que atacarà al motoreductor.

A mes a mes, disposem d'un tauler amb interruptors connectats a totes les entrades des de 0 fins 7, per poder fer proves i simular les diferents situacions plantejades

 

ENTRADES
EIXIDES
                      
 Placa preparada per les ENTRADES , amb les resistències de polarització de (10 KΩ), regleta per connectar els polsadors i finals de cursa. És respecta l'alimentació (+V) i (0V)    
Placa per les EIXIDES, amb led's de senyalització i les seues resistències de polarització (150Ω). També disposem una regleta per connectar els actuadors, (relés, amplificadors,...)

 

 

 Conjunt placa PICAXE-28A, plaques d'entrades i d'eixides, cables plans de connexió i botonera del projecte a controlar

 

 
   

 

Exemples d'apicacions en projectes escolars    

TIOVIVO

El PICAXE s'ha programat per moure dos motors, un que està dins del pot, que mou un eix amb una excèntrica que fa pujar els cavallets, i altre, que està a la part de baix que mou la plataforma en els dos sentits. El primer motor el controlem amb un relé i el segon amb dos relés per fer l'inversió de gir. També tenim un "pito" que sona utilitzant un amplificador i un semàfor per senyalitzar si es pot passar o no

 

AVE FÈNIX

L'AVE FÈNIX disposa de dos motors, un que arreplega i solta el fil per pujar i baixar el conjunt, actuant sobre dos relés, i un altre que enganxa el "carro" pegant mitja volta en un o altre sentit, en aquest cas utilitzem la eixida A de la placa PICAXE governada pel driver de motors L293
 

 


 
BARRERA DE PAS

Barrera de pas controlada amb PICAXE-18. Els polsadors d'entrada i eixida activen la barrera des de dintre i des de fora del pàrking. Es conten els cotxes que entren i els que ixen, quan el pàrking està complet (5 o 10 cotxes) ja no poden entrar més cotxes fins que ixca algú. Podem afegir a més a més els diferents controls d'informació seguretat: semàfor lliure/ocupat, paralització barrera si hi ha algun cotxe, modificació del temps d'espera al tancament,...

 

 

SEMÀFOR TEMPORITZAT

També podem controlar un semàfor que funciona amb LED's programat la seua sequència. El semàfor és el tipic que s'instala en les carreteres per deixar passar als petons a petició propia. Hi ha diferents sequències, en funció de l'entrada activada:

Groc intermitent per a cotxes i persones(per exemple, per la nit).

Activat normalment : Verd cotxes i roig peatons.

Quan un peató vol creuar la carretera, acciona el polsador i conemça la sequència: Groc cotxes, roig cotxes, verd peatons, intermitent peatons, roig peatons i verd cotxes. Tornem a l'espera d'alguan altre peató.

 

 

 
TIO VIVO funcionant
Punxant en el fitxer podeu vore el funcionament del TIO VIVO