EIXIDES

EIXIDES

 

Amb les eixides activem i desactivem els "manipuladors" dels nostres projectes, bombetes, motors, leds, relés,...

Podem tindre eixides digitals, que poden estar en estat alt o baix, o eixides analògiques, per regular la potència d'un motor o activar un petit altaveu i fer música, poden pendre valors variables.

Les eixides treballen amb lògica negativa, entre el pin i la tensió d'alimentació. Quan les eixides no estàn actives, tenim tensió positiva (+V1). Quan activem una eixida, cau la seua tensió (a 0,5 V) i tenim una c.d..t entre el pin d'eixida i la referència(+V1). Si utilitzem la segon font d'alimentació tindrem (+V2).

 
     
Podem activar qualsevol element:    
 
Ací connectem un LED. Quan l'eixida s'activa, cau la tensió en el PIN del PIC i el LED condueix   El transistor BC 548 condueix quan en l'eixida 6 del PIC (PIN 6) està activa, cau la tensió a un valor pròxim a 0V

 

En el circuit del semàfor, els leds condueixen quan les eixides associades estan activades, i cau la seua tensió quasi a 0v

 
Hem preparat una placa per les eixides amb LED's, que ens senyalitzen si l'eixida està activada o no, a més a més,en la regleta connctem alló que volem conrolar: un relé, un motor, un driver de motors, un altre LED,...
 
     
Controlem els relés, activem els LED's del semàfor, activem un transistor del circuit amplificador per fer funcionar el pito,...