Driver de motors

El Sistema Picaxe té a més a més un avantatge afegit: el driver de motors.

Amb aquest driver, format per un integrat L 293 podem controlar directament els motors dels projectes escolars, invertint el sentit de gir dels mateixos utilitzant dos eixides. En la placa PICAXE-28 podem insertar l'integrat, i directament podem governar dos motors, A i B, fent ús de 4 eixides. Sols cal connectar dos cables per a cada motor en els punts de la placa marcats amb A i B.

 
 

Amb l'exida 4 i 5 controlen el motor A i l'eixida 6 i 7 el motor B.

Els motors poden estar parats o girar en un sentit o en l'altre, en funció de les combinacions de les entrades:

 

out 4

out 5

motor A

out 6

out 7

motor B

0

0

parat

0

0

parat

1

0

avant

1

0

avant

0

1

arrere

0

1

arrere

1

1

parat

1

1

parat

Ací teniu l'esquema de les connexions en l'integrat:

 

 

 

 

El cirrcuit integrat L 293 també està disponible en una xicoteta placa, DID 035, per poder-lo utilitzar en els diferents projectes, controlan-lo amb interruptors o pulsadors, o amb alguna altra placa del sistema PICAXE. En aquest cas hi ha una regleta d'entrades, on connectem els cables d'alimentació +V (5V) i 0 V, i dos entrades per controlar cada motor. En la regleta d'eixides connectem l'alimentació i el cables per els motors

 

ENTRADES en regleta superior

(+V), Control (A+),(A-), Control (B+), (B-), (0V)

EIXIDES en regleta inferior

(+), (-), motor A, motor B

   

 

Els motor es controlen activant les entrades associades, segons apareix en la combinació de la graella superior

Podem activar una entrada aportant tensió positiva (+V) a l'entrada desitjada.

En un circuit d'inversió de gir d'un motor utilizem dos relés, ací podem estalviar els 4 relés que ens faria falta per controlar els dos motors.

Observeu l'estavi en cablejat i componets d'un circuit tradicional amb relés.

 

Circuit de control d'un motor amb un relé (ON/OFF)
  Inversió de gir d'un motor, amb dos relés