Agraiments

Els materials ací recopilats són fruit del treball realitzat durant alguns anys buscant la forma més òptima de automatitzar els projectes que anàvem construint a l'aula-taller. De vegades sempre ens quedavem en el funcionament manual, ja que dedicàvem massa temps a la ressolució dels problemes mecànics, ajustos, falsos contactes,...

Desprès de provar diferents sistemes de control, plaques específiques, atómates programades, miniautómates,... varen caure en les meus mans les plaques del Sistema Picaxe que va enviar La Conselleria d'Educació en les remeses d'ampliació de dotació als departament de Tecnologia.

Immediatament em vaig ficar a jugar amb aquestes plaques i a provar, primer la seua programació i finalment la interconnexió en els projectes reals.

Finalment vàrem dissenyar unes plaques de C.I. per poder connectar les plaques ràpidament i canviar-les d'uns projectes a altres, (sols hi ha tres per centre).

Amb tot aquest camí recorregut vull donar les gràcies als meus companys del departament de Tecnologia de l'IES Enric Valor, Joan Libre i Carles Bañuls, per ajudar-me i aguantar-me en els moments més difícils.

També vuill reconèixer l'ajuda prestada des del CEFIRE de Gandia, en la persona de l’assessor de Tecnologia, Fèlix Sànchez, per estar al meu costat cada vegada que ha fet falta.

Agrair també la col.laboració prestada per Jose Maria Sàez de San Pedro, de l'empresa DIDATEC, que m'ha donat, sempre que ho he requerit,  el seu suport tècnic